DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

  • Indywidualne podejście do każdego klienta.
  • Oferujemy szkolenia na wszystkie dostępne poziomy.
  • Pełna kompleksowość usług.
  • Szkolimy szkolących...

WIĘCEJ

 

 

Divers Alert Network - DAN Ubezpieczenia nurkowe

 

DAN Gold Business Partner - Lets Dive

CO TO JEST DAN?

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej.

W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych.

DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.

JAK UBEZPIECZYĆ SIĘ W DAN?

Ubezpieczenia zawierane są we Włoszech i stamtąd też przysyłane są wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia.
W związku z tym prosimy o nie zostawianie tego na ostatnią chwilę przed wyjazdem i zgłaszanie się min. 2 tygodnie wcześniej aby dopełnić wszystkich formalności.
Tuż po zawarciu ubezpieczenia dostajecie Państwo potwierdzenie na e-mail bądź faksem. Zawiera ono Imię i Nazwisko, dataę ważności oraz numer certyfikatu, który jest też waszym numerem członkowskim i jest najważniejszy, ponieważ właśnie te cyfry trzeba podać  w razie ewentualnej potrzeby zgłoszenia wypadku do DAN. Potwierdzenie to jest wystarczające do wszelkich formalności. Dokumenty wraz z certyfikatem przychodzą pocztą, co może trwać kilka tygodni.

Jeżeli jest Pan/Pani zdecydowany/a na ubezpieczenie się w DAN,  można to zrobić za pośrednictwem naszej firmy. Nasza firma posiada status DAN GOLD BUSINESS PARTNER i świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

Proszę zapoznać się z rodzajami ubezpieczeń i wypełnić nasz formularz zaznaczając właściwe ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczania więcej niż jednej osoby, należy każdorazowo wypełnić formularz.

Po wypełnieniu formularza należy przelać na nasze konto kwotę właściwą dla danego rodzaju ubezpieczenia. Numer konta otrzymasz w mailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia.

 

Jeżeli byli już Państwo raz ubezpieczeni w DAN i chcecie odnowić swoje członkostwo, wystarczy zaznaczyc ten fakt w formularzu wpisując swój aktualny numer członkowski DAN.

Jeżeli będziecie mieli Państwo JAKIEKOLWIEK problemy z przesłaniem zgłoszenia  to prosimy o kontakt telefoniczny na nr +48 513 800 900.

 

CENNIK PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH DAN

Ceny w złotówkach na rok.

DAN Sport Member - Pakiety dla nurków rekreacyjnych
DAN Sport Bronze 370,-
DAN Sport Silver ZALECANE 490,-
DAN Sport Gold ZALECANE 1010,-
DAN Pro Member - Pakiety dla instruktorów i przewodników nurkowych
DAN Pro Bronze Deluxe
780,-
DAN Pro Silver Deluxe ZALECANE 950,-
DAN Pro Gold - ZALECANE
1360,-
Rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek śmierci / trwałęgo kalectwa (dotyczy wszystkich pakietów)
Opcja A - 25.000 euro
240,-
Opcja B - 50.000,- euro
410,-


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UBEZPIECZENIA NURKOWEGO DAN

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH

 

DAN SPORT MEMBER - UBEZPIECZENIA REKREACYJNE

WYPADKI NURKOWE
Zakres ochrony
Limity
Konsultacje specjalisty medycyny hiperbarycznej 24/7
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Ewakuacja medyczna w razie wypadku (w tym podejżenie przypadku DCI)
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na świecie. w tym kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna i hospitalizacja (w tym podejżenie przypadku DCI)
€ 50.000,00
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Repatriacja wracającego do zdrowia nurka
Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego, do 30 dni od daty wypadku.
-
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia.
-
€ 50,00 - opieka szpitalna i ambulatoryjna
€ 100,00 - opieka szpitalna i ambulatoryjna
Proteza potrzebna na skutek ubezpieczonego urazu.
€ 1.000,00
€ 1.000,00 € 1.000,00

Całkowite kalectwo

-
€ 50.000,00
€ 100.000,00
Śmierć
-
€ 6.000,00
€ 12.000,00
Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo. W tym nurkowanie jaskiniowe.
€ 2.500,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
Sprowadzenie zwłok.
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub ratownika.
-
€ 1.500,00
€ 3.000,00
Koszty dodatkowe hotelu i podróży wynikające z wypadku nurkowego.
-
Do  € 5.000,00
tylko dla członka DAN
Do € 10.000,00
dla członka DAN i jego partnera w podróży
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym.
-
€ 5.000,00
€ 10.000,00

Ochrona prawna za granicą

Koszty tłumaczenia

-
€ 5.000,00
€ 500,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna.

€ 7.000,00

€ 25.000,00

€ 100.000,00

 

A oprócz tego dodatkowo...

 

WYPADKI NIE ZWIĄZANE Z NURKOWANIEM I WSPARCIE W PODRÓŻY
Zakres ochrony
Limity
Ewakuacja medyczna (również w kraju zamieszkania w przypadku niedostępności publicznych służb medycznych)
Koszt całkowity w sytuacji zagrożenia życia/utraty kończyny
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszty medyczne i hospitalizacji niespodziewanej choroby lub urazu niezwiązanego z nurkowaniem, odniesione za granicą.
Maksymalna ilość dni w podróży objęte ubezpieczeniem:
60 dni na jedną podróż
120 dni podróży w roku
90 dni na jedną podróż
120 dni podróży w roku
Bez ograniczeń
First medical assessment costs, even w/out hospitalization
-
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Medical expenses for outpatient care
-
€ 500,00
€ 1.500,00
Medical repatriation
€ 50.000,00
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Repatriation of the deceased
-
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Dispatch of essential medication and spectacles
Assistance only. Shipping fees excluded
Assistance & delivery
Assistance & delivery
Cash advances for non-indemnifiable medical expenses
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
Continued specialized medical contact with local medical personnel
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Medical information worldwide
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Medical expenses for inpatient care, irrespective of number of days in care
-
€ 15.000,00
€ 20.000,00
TRAVEL ASSISTANCE
Roundtrip travel ticket for one person to reach the DAN member in case of hospitalization (also in home country when beyond 200 Km from domicile)
-
€ 2.500,00
Koszt całkowity
Escorted return of minors (also in home country when beyond 200 Km from domicile)
-
€ 5.000,00
Koszt całkowity
Additional return expenses of travel companion
-
€ 2.000,00
Koszt całkowity
Extra costs for custody of pets
-
€ 250,00
€ 500,00
Transportation home of a vehicle or its return to the rental agency
-
€ 1.000,00
€ 3.000,00
PERSONAL ASSISTANCE
Pre-trip information: visas, vaccinations, etc.
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Cash loan in local currencies for medical emergencies
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
Loss of personal documents
Assistance only
Assistance only
Assistance only
Transmission of urgent messages
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Interpretation assistance
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
LEGAL ASSISTANCE
Bail money (loan)
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

 

 

DAN PRO MEMBER - UBEZPIECZENIA PROFESJONALNE

 

WYPADKI NURKOWE
What is covered
Cover Limits
Specialized hyperbaric medical consultancy 24/7
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Emergency medical evacuation (including suspect DCI cases)
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Worldwide emergency medical treatment, including home country. Hyperbaric therapy and hospitalization included (even in case of suspect DCI)
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Repatriation of the convalescing diver
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Specialized medical treatment, including rehabilitation and post-traumatic stress treatment, up to 30 days from date of incident € 15.000,00
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Daily allowance for hospital stay during therapy
-
€ 50,00 - inpatient and outpatient
€ 100,00 - inpatient and outpatient
Any prosthesis necessary after an insured injury € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Permanent disability

€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00
Death
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 25.000,00
Search & rescue expenses cave diving included
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
Repatriation of the deceased
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Loss or damage of own or rescuers' diving equipment
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
Extra hotel & travel costs following a diving accident
Up to € 2.500,00
(member only)
Up to € 5.000,00
(member only)
Up to € 10.000,00
(member & travel partner)
Legal expenses in relation to a diving accident
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 100.000,00

Legal protection abroad
Emergency interpreter costs

€ 2.500,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
Personal civil liability, including legal defence

€3.500.000,00

deluxe

€3.500.000,00

deluxe

€3.500.000,00


A oprócz tego dodatkowo...

 

NON-DIVING RELATED MEDICAL EMERGENCY AND TRAVEL ASSISTANCE
What is covered
Cover Limits
Emergency medical transportation (also valid in home country in case of unavailibility of the public emergency services)
Total cost in case of life/limb threatening situations
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Medical & hospitalization costs for unexpected non-diving illness &/or injury abroad
Maximum number of insured travelling days:
per journey 60 days
per Year 120 days
per journey 90 days
per Year 120 days
No limit
First medical assessment costs, even w/out hospitalization
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Medical expenses for outpatient care
-
€ 1.500,00
€ 3.000,00
Medical repatriation
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Repatriation of the deceased
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Koszt całkowity
Dispatch of essential medication and spectacles
Assistance only. Shipping fees excluded.
Assistance & delivery
Assistance & delivery
Cash advances for non-indemnifiable medical expenses
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
Continued specialized medical contact with local medical personnel
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Medical information worldwide W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Medical expenses for inpatient care, irrespective of number of days in care
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
TRAVEL ASSISTANCE
Roundtrip travel ticket for one person to reach the DAN member in case of hospitalization (also in home country when beyond 200 Km from domicile)
€ 1.500,00
€ 2.500,00
Koszt całkowity
Escorted return of minors (also in home country when beyond 200 Km from domicile)
€ 1.500,00
€ 5.000,00
Koszt całkowity
Additional return expenses of travel companion
€ 1.000,00
€ 2.000,00
Koszt całkowity
Extra costs for custody of pets
-
€ 250,00
€ 500,00
Transportation home of a vehicle or its return to the rental agency
-
€ 1.000,00
€ 3.000,00
PERSONAL ASSISTANCE
Pre-trip information: visas, vaccinations, etc.
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Cash loan in local currencies for medical emergencies
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
Loss of personal documents
Assistance only
Assistance only
Assistance only
Transmission of urgent messages
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
Interpretation assistance
W cenie pakietu
W cenie pakietu
W cenie pakietu
LEGAL ASSISTANCE
Bail money (loan)
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

 

 

 

NASZE USŁUGI

img_services_1Kursy podstawowe
Szkolenia dla osób zaczynających
swoją przygodę z nurkowaniem.

img_services_1 Kursy profesjonalne
Jeśli przygoda z nurkowaniem
już się zaczęła.

img_services_1 Kursy specjalistyczne
Dla tych którzy widzą już prawie wszystko ale ciągle im mało.

AKTUALNE PROMOCJE

Na dzień dzisiejszy posiadamy w cenach promocyjnych pakiety szkoleń nurkowych, instruktorskich oraz sprzętu nurkowego.

 

Zobacz więcej

 

NOWOŚCI

2012-01-22

Targi Nurkowe "Podwodna Przygoda" 2012 ...

2011-01-21

  ABC Informatyki w ...

2011-01-21

Targi Nurkowe Podwodna Przygoda ...

Zobacz więcej