Lets Dive » EFR courses – pricelist

EFR courses – pricelist

Cennik Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR

Pricelist for EFR courses

Wszystkie poniższe kursy są prowadzone w/g programu szkoleniowego EFR .
Wszystkie podane ceny są cenami w PLN z VAT za wyjątkiem kursów instruktorskich których ceny są cenami netto.

CENA BUDGET dotyczy kursów w grupach 8-12 osobowych w zależności od rodzaju kursu.
CENA STANDARD dotyczy kursów w grupach do 3-7 osób.
CENA LUXUS jest dedykowana dla osób pragnących szkolić się w systemie indywidualnym (1-2 osoby).

Jednak podstawową zaletą tej opcji jest to, że w przypadku anulowania jakiegokolwiek ustalonego wcześniej terminu zajęć student nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. W cenie wszystkich kursów podstawowych (ratownik) wliczone zostały podręczniki i/lub inne materiały szkoleniowe wymagane przez EFR oraz opłaty certyfikacyjne.Wyjatek stanowia kursy instruktorskie EFR.

Objaśnienia skrótów użytych w cenniku:

 

KURSY RATOWNIKÓW PIERWSZEJ POMOCY EFR *) Budget Standard Luxus
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR 270,- 320,- 470,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR/AED 300,- 350,- 500,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR/FA 350,- 400,- 550,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR/FA/AED 400,- 450,- 600,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CFC 350,- 400,- 550,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CFC/AED 400,- 450,- 600,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR/FA/CFC 420,- 480,- 630,-
KURS  RATOWNIKA EFR – CPR/FA/CFC/AED 450,- 500,- 650,-
KURS  RATOWNIKA EFR – FA 270,- 320,- 470,-
KURS  RATOWNIKA EFR – FA/AED 300,- 350,- 500,-
KURSY INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY EFR **) Budget Standard Luxus
KURS INSTRUKTORA EFR+CFC (CPR+FA+CFC+AED) 2000,- 2900,-
KURS INSTRUKTORA CFC ***) 1000,- 1400,-
KURS INSTRUKTORA EFR + CFC ALL IN 2400,- 3000,-
*) W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe oraz opłaty certyfikacyjne**) Cena nie obejmuje manuala instruktorskiego oraz opłaty licencyjnej dla instruktora EFR płaconej bezpośrednio przez instruktora do EFR. Wysokość opłaty na rok 2012 wynosi: 83,- GBP płatne we własnym zakresie przez aplikanta. Ceny kusrów instruktorskich są cenami netto.***) Szkolenie uzupełniające dostepne tylko dla instruktorów EFR nie posiadających uprawnień do prowadzenia kursów CFC.

Ta strona jest również przetłumaczona na: Polish