Lets Dive – » Crossover dla instruktorów z innych organizacji do SSI

Crossover dla instruktorów z innych organizacji do SSI

CROSSOVER DO SSI DLA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA Z INNYCH ORGANIZACJI DO POZIOMU REKREACYJNEGO

Kurs SSI Crossover jest przeznaczony dla Instruktorów z innej niż SSI organizacji nurkowej.

Jeśli nie podoba ci się współpraca z Twoją dotychczasową organizacją nurkową lub chcesz poszerzyć swoje uprawnienia instruktorskie w celu osiągania lepszych możliwości zarobkowych, przejdź do nas.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z 1-2 dni, podczas których Instruktor Trener przybliża strukturę działania organizacji, standardy, różnice programowe, sposoby prowadzenia kursów oraz ideę szkolenia i biznesu nurkowego SSI.

Szkolenie SSI Crossover składa się z części teoretycznej, oraz jednego nurkowania w basenie lub wodach otwartych.

Nie jest to szkolenie tak jak te, które musi przejść kandydat w drodze po stopień Instruktorski. Kurs prowadzony jest w formie warsztatów!

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia  Crossover otrzymasz tytuł instruktorski odpowiadający standardom Twojej macierzystej organizacji w organizacji SSI.

Wszystkie Twoje certyfikaty do poziomu instruktora mające odpowiednik w SSI, zostaną przepisane i wystawione jako nowe bez znaczenia ile ich posiadasz (np. dry suit, nitrox, deep diver, boat diver, wreck diver i wszelkie inne). I to bez żadnych dodatkowych opłat.

Otrzymasz również  dostęp do systemu SSI Online mając podgląd do wszystkich materiałów szkoleniowych jakie będziesz potrzebował podczas prowadzenia swoich zajęć oraz pakiet materiałów i książek jako starter na czas programu crossover.

Wymagania
 • Ukończone 18 lat.
 • Kandydat do programu Crossover SSI musi być instruktorem organizacji nurkowej rozpoznawalnej na świecie, posiadającej certyfikat ISO, RSTC lub EN.
 • Musi posiadać aktywny status nauczycielski.
 • kopia wszystkich licencji instruktorskich do poziomu rekreacyjnego
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego (okres ważności 2 lata)
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • przeprowadzić poprawną demonstrację w wodzie podstawowych ćwiczeń programu kursu OWD.
 • Zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC (jeśli ma zastosowanie).
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.
Materiały

Podczas kursu Crossover otrzymasz od nas:

 • Training Record
 • Podręczniki Instruktorski do prowadzenia wszystkich szkoleń do jakich jesteś crossowany w wersji cyfrowej
 • Podręczniki Studenta do szkoleń jakich jesteś crossowany w multimedialnej wersji cyfrowej
 • Standardy szkolenia SSI
 • Tabliczki do prowadzenia OWD, Stress&Rescue i inne w postaci bardzo poręcznego mokrego notesu (Wet notes).
Uprawnienia

Po pozytywnym zaliczeniu programu SSI Crossover, będziesz mógł prowadzić kursy do poziomu szkoleń do jakich zostałeś przypisany.

Jeśli posiadasz uprawnienia Specjalistyczne Instruktorskie takie jak np. suchy skafander, nawigacja, nitroks, nurkowanie głębokie, nurkowanie wrakowe  i inne, będą one przepisane w ramach Twoich uprawnień SSI.

Dodatkowo historia wyszkolonych przez Ciebie do tej pory kursantów w innych organizacjach również zostanie przepisana do systemu SSI i nie będziesz "startował od zera".

Czas trwania szkolenia

Czas trwania kursu SSI Crossover zależy od ilości kandydatów oraz od ich aktualnego poziomu posiadanych uprawnień. Zazwyczaj trwa 1-2 dni z jednym nurkowaniem na basenie lub wodach basenopodobnych (zazwyczaj na basenie).

Kurs prowadzony jest w Krakowie, w Centrum Nurkowym Let's Dive lub w dowolnym innym, wcześniej ustalonym miejscu w Polsce lub za granicą (kwestia ceny i dostępności terminów).

Opłaty i cena szkolenia

Koszt szkolenia dla kandydatów SSI Crossover

3’205 PLN za poziom instruktora rekreacyjnego (DM, OWI, AOWI, DMI)
3’405 PLN za poziom instruktora rekreacyjnego (AIT - Asystent Instruktora Trenera)

Powyższe ceny skalkulowane są w oparciu o dwóch pełno płacących kandydatów.
Cena zawiera koszt szkolenia, materiałów, przepisanie wszystkich certyfikatów z poprzedniej organizacji oraz aktywny status nauczania na cały bieżący rok kalendarzowy. Nie ma tutaj żadnych ukrytych "drobnym druczkiem"dodatkowych kosztów.

Jeśli szkolenie odbywa się w październiku, listopadzie lub grudniu, to wliczona w cenę składka instruktorska jest ważna na cały następny rok kalendarzowy.

Wykaz materiałów otrzymywanych przez kandydata:
- Digital Instructor Crossover Kit
- Tabliczka Dive Guide, etui, mask strap
- Training Record,
- In-Water Presentation Evaluation Slate
- zestaw Q-cards, Wet notes

Cena nie zawierają:
– zakwaterowania i wyżywienia (jeśli wymagane)
– transportu z i na miejsce nurkowe
– certyfikaty na wszystkie stopnie instruktorskie jakie kursant otrzymuje wydawane są w wersji elektronicznej dostępne do wglądu w bezpłatnej aplikacji diveSSI na smartfona lub tablet.
Za wersję plastikową każdej karty należy dopłacić 30 PLN/szt. Nie jest wymagane posiadanie plastikowych kart - każdy może sobie w/g własnego życzenia wybrać, którą kartę chciałby mieć dodatkowo w postaci plastikowej.

W przypadku kursów prowadzonych poza Krakowem cena nie zawiera dodatkowych kosztów ponoszonych przez Instruktora Trenera:
– zakwaterowania i wyżywienia
– transportu

Terminy najbliższych crossover do SSI
 • 24-25.11.2018 - Kraków - (dostępne 4 miejsca)
 • 14-15.12.2019 - Kraków - (dostępne 5 miejsc)
 • 11-12.01.2020 - Kraków - (dostępne 8 miejsc)

Jeśli nie widzisz odpowiadającego Ci terminu - zadzwoń lub napisz maila, utworzymy go wspólnie 🙂   (tel: 513 800 900 lub e-mail: jacek@letsdive.pl)

 

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM NURKOWNIA SSI – TO SIĘ ZWYCZAJNIE OPŁACA!