Lets Dive – » Kursy instruktorów nurkowania SSI

Kursy instruktorów nurkowania SSI

Open Water Instructor

Kurs instruktorski SSI (ITC)  może prowadzić aktywny Instruktor Trainer. Natomiast dwudniowy egzamin końcowy (IE) prowadzony jest przez specjalnie oddelegowanego egzaminatora (Instructor Certifier).

Po uzyskaniu licencji, Open Water Instructor może:

 • prowadzić szkolenia Snorkeling
 • prowadzić Try Scuba & Try Scuba Diving
 • prowadzić kurs Indoor Diver
 • prowadzić kurs Scuba Diver
 • prowadzić kurs Open Water Diver
 • prowadzić kurs Scuba Skills Update
 • prowadzić kurs Advanced Adventurer
 • prowadzić kurs Diver Stress & Rescue
 • prowadzić kurs Enriched Air Nitrox Diver
 • prowadzić kurs Perfect Buoyancy
 • prowadzić kurs Dive Guide
 • uczestniczyć w szkoleniach SPECIALTY INSTRUCTOR i zdobywać uprawnienia do prowadzenia dodatkowych szkoleń specjalistycznych
 • nadawać uprawnienia Century Diver, Silver 300 Diver, Gold 500 Diver i Platinum 1000 Diver
 • prowadzić program SSI Referral
 • prowadzić program Experienced Diver Tests
 • Korzystać z systemu ODiN i ściągać wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe w zakresie poziomu swojego wyszkolenia.

 

Wymagania
 • Ukończone 18 lat.
 • Posiadanie kompletnego zestawu profesjonalnego sprzętu wysokiej jakości.
 • Posiadać uprawnienia P3, DiveMaster lub jego równoważnik z aktywnym statusem.
 • Zalogowane przynajmniej 75 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie przynajmniej 50 godzin.

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Zalogowane przynajmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie 65 godzin.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia CPR i Pierwszej pomocy przedmedycznej (nie starsze niż 24 miesiące)
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego oraz umiejętność stosowania zestawu tlenowego. (nie starsze, niż 24 miesiące)
 • Posiadanie uprawnień do nurkowania na mieszankach nitroksowych do 40% (nie dotyczy kandydatów na Asystenta Instruktora)
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich.
 • Zaliczenie prezentacji wykładów kursu OWD
 • Zaliczenie prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych
  (zapoznaj się z prawidłowymi technikami prezentacji ćwiczeń, KLIKNIJ…)
 • Zdanie wszystkich egzaminów cząstkowych z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Zaliczenie egzaminu końcowego IE
 • Przestrzeganie dorocznych procedur odnawiania (Renewal).
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.
Wymagania sprzętowe

Wszystkie szkolenia poziomu rekreacyjnego wymagają od ich uczestników posiadania wysokiej jakości sprzętu nurkowego.
Poniżej znajdziesz jego specyfikację:

 • Jacket (może być z integrowanym balastem) – Absolutnie NIE skrzydło z zestawem dwu butlowym. Z jacketem bedzie Ci zdecydowanie łatwiej przeprowadzić demonstrację wielu ćwiczeń nurkowych podczas trwania kursu.
 • Automat skonfigurowany z octopusem przypiętym po lewej stronie jacketu ze standardowymi długościami przewodów. Mogą być dwa automaty we wspomnianej wyżej konfiguracji.
 • Pojedyncza butla nurkowa (sugerujemy butlę 12 lub 15L).
 • Balast (jeśli używasz zintegrowanego systemu balastowego proszę o zabranie z nim również niezależnego pasa balastowego - będzie potrzebny do niektórych ćwiczeń)
 • Skafander cienki na basen
 • Skafander mokry dwu częściowy lub suchy skafander na zajęcia w wodach otwartych
 • Maska fajka i płetwy
 • Komputer, kompas
 • Latarka nurkowa
 • Przyrząd do cięcia pod wodą
 • Tabliczka do pisania pod wodą
 • Bojka sygnalizacyjna
 • Czepek, klapki, ręcznik na basen.
Materiały szkoleniowe

Podczas kursu ITC i IE otrzymasz od nas:

 • Training Record
 • Podręcznik instruktorski OWD
 • Podręcznik instruktorski Stress&Rescue
 • Podręcznik instruktorski Nitrox Diver
 • Podręcznik instruktorski Perfect Buoyancy
 • Podręcznik Scuba Skills Update
 • Podręcznik Try Scuba
 • Standardy szkolenia SSI
 • Materiały reklamowe SSI
 • Tabliczki do prowadzenia kursu OWD i Stress&Rescue

Komplet w wersji cyfrowej.

Ze sobą musisz posiadać:

 • Tabele bezdekompresyjne SSI (dostępne online)
 • Tabele ekwiwalent głębokości i CNS (dostępne online)
 • Tabliczki Dive Guide i Asystent Instructor
 • Obowiązkowo komputer laptop lub tablet – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.
Czas trwania szkolenia

Plan kursu ITC dla kandydatów z uprawnieniami Cmas P3, DiveMaster lub innej niż SSI organizacji.
Kurs ITC trwa około 12 pełnych dni od rana od późnych godzin wieczornych. Kurs prowadzony jest w Krakowie, w naszym centrum nurkowym.
Dla zorganizowanej grupy instruktorów istnieje możliwość prowadzenia kursu w dowolnym miejscu na terenie Polski lub zagranicy.

Plan kursu dla kandydatów z uprawnieniami Asystenta Instruktora SSI (dawniej Dive Control Specialist).
Kurs OWI trwa około 8 pełnych dni od rana od późnych godzin wieczornych lub w opcji weekendowej (3-4 weekendy).
Kurs prowadzony jest w Krakowie, w naszym centrum nurkowym.
Dla zorganizowanej grupy instruktorów istnieje możliwość prowadzenia kursu w dowolnym miejscu na terenie Polski lub zagranicy.

Opłaty

Opłaty dla kandydatów z uprawnieniami Divemaster SSI lub Asystent Instruktora SSI:

3.500,- - Koszt szkolenia

4.450,- - Materiały szkoleniowe, certyfikacja, egzamin końcowy

7.950,- - Kwota łączna

Opłaty dla kandydatów z uprawnieniami z innych organizacji nurkowych (DM, P3 itp):

3.500,- - Koszt szkolenia

4.750,- - Materiały szkoleniowe, rejestracja w SSI, certyfikacja, egzamin końcowy.

8.250,- - Kwota łączna

Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie pozostaje w gestii kandydata. Niemniej jednak mamy wynegocjowane dobre warunki cenowe z 3* hotelem (po sąsiedzku).

W okolicy mamy również możliwość sprawdzonego dobrego i taniego wyżywienia.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej pomocy, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

 

Kontynuacja edukacji - Program AOWI Basic lub Pro.

Po pozytywnym ukończeniu kursu instruktorskiego oraz zaliczeniu egzaminu instruktorskiego (IE), kolejnym naturalnym krokiem instruktora nurkowania jest zdobycie możliwości przeprowadzania kursów różnych specjalizacji.

Dlatego właśnie zapraszamy na wziecie udziału w programach AOWI Basic lub AOWI Pro.

AOWI Basic to pakiet 5 specjalizacji instruktorskich a AOWI Pro to pakiet 10 specjalizacji instruktorskich.

Szczegóły (ceny, daty, wymagania itp.)znajdziesz tutaj:

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM NURKOWANIA SSI – TO SIĘ ZWYCZAJNIE OPŁACA!