Lets Dive – » Kursy Pierwszej Pomocy DAN

Kursy Pierwszej Pomocy DAN

 

Struktura szkoleń ratowników DAN

Kursy pierwszej pomocy DAN – opis szkoleń

 

Kurs Resuscytacji DAN  (DAN Basic Life Support)

Kurs Resuscytacji DAN (DAN Basic Life Support) to wstępny poziom wyszkolenia, stworzony w celu nauczenia umiejętności składających sie na podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (Adult BLS) w sytuacjach zagrożenia życia oraz procedur zawiadomienia pogotowia.

Kurs Ratownika BLS stworzony został do nauczenia wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) u dorosłych. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają (lub przywrócą) życie. Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać sytuacje zagrażającą życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED lub przyjazdu pogotowia (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne). Wczesne zawiadomienie pogotowia i wczesne BLS to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.

Wymagania wstępne: brak

Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN uczestnik będzie w stanie:

 • Wytłumaczyć podstawy anatomii i fizjologii.
 • Wymienić 4 ogniwa „łańcucha przeżycia”
 • Wytłumaczyć dlaczego podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) są takie ważne
 • Określić cele BLS i resuscytacji
 • Rozpoznawać niebezpieczeństwo i wykonać Ocenę Bezpieczeństwa Zabezpieczyć siebie przed zakażeniem
 • Opisać funkcje sztucznego oddychania i uciskania klatki piersiowej Wyjaśnić jak unikać rozdęcia żołądka
 • Ocenić stan świadomości poszkodowanego Uspokoić poszkodowaną osobę Udrożnić drogi oddechowe Ocenić prawidłowy oddech Zawiadomić pogotowie
 • Przeprowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie – CPR Wymienić zalety użycia chusty i maski resuscytacyjnej Wymienić zalety podawania dodatkowego tlenu podczas resuscytacji
 • Wyjaśnić wagę defibrylacji
 • Wymienić podstawowy powody zadławienia Wymienić różnicę pomiędzy lekką a poważną niedrożnością dróg oddechowych Udzielić pomocy w zadławieniu
 • Wyjaśnić dlaczego nieprzytomny, ale oddychający poszkodowany powinien być ułożony w pozycji bezpiecznej Układać nieprzytomnego, ale oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Opisać funkcję krwi w organizmie.
 • Udzielić pomocy w poważnym krwotoku Wytłumaczyć co to jest wstrząs Wymienić 3 powody wstrząsu Wymienić 7 oznak wstrząsu Udzielić pomocy osobie we wstrząsie

Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych

(DAN Oxygen First Aid in Diving Injuries)

Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).      Na poziomie profesjonalnym (Divemaster, Assistant Instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny. Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem różnych metod (przy oddychającym i nie oddychającym poszkodowanym).

Wymagania wstępne:

 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR
Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.

Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.

Tematy omówione w ramach wykładu to:
 • Co to jest DAN?
 • anatomia i fizjologia
 • rozpoznawanie chorób nurkowych
 • tlen i korzyści z jego zastosowania
 • opis wyposażenia tlenowego
 • używanie wyposażenia tlenowego
 • zalecenia dla ratowników
Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego.
Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:
 • wstępna ocena poszkodowanego
 • używanie zaworu na żądanie
 • używanie innych masek
 • podawanie tlenu różnymi sposobami
 • montaż i demontaż zestawu tlenowego
 • pozycja bezpieczna dal poszkodowanego i przygotowanie do transportu

Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Oxygen Provider. Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

Czas trwania kursu: około 4,5 godziny.

Uczestnik kursu otrzymuje:
 • podręcznik Oxygen Provider w wersji polskiej i angielskiej
 • certyfikat DAN
 • dyplom na ścianę
 • saszetka na dokumenty z logo DAN
 • zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
 • zestaw materiałów promocyjnych DAN

Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych

(DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Injuries)

Kurs ten to kolejny etap w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych. Jest to kurs zawierający zaawansowane techniki podawania tlenu z użyciem specjalistycznego sprzętu. Celem kursu jest nauczenie podawania tlenu w przypadku nie oddychających poszkodowanych (zaawansowane techniki resuscytacyjne – ALS) oraz w urazach nie spowodowanych bezpośrednio z nurkowaniem (atak serca, krwotok, astma).

Wymagania wstępne kursu:

 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR
 • kurs DAN Oxygen Provider
Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.

Tematy omówione w ramach wykładu to:

 • Co to jest DAN?
 • rozpoznawanie chorób nurkowych i korzyści z zastosowania tlenurozpoznawanie innych urazów i chorób
 • opis zaawansowanego wyposażenia tlenowego (resuscytatory, worki samorozprężalne)
 • zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych

Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego i specjalistycznego sprzętu do wentylacji poszkodowanego. Oprócz tego podczas sesji praktycznej wykorzystuje się manekiny firmy Laerdal. 

Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:
 • powtórzenie umiejętności z kursu DAN Oxygen Provider
 • zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
 • wentylacja przy użyciu resuscytatora
 • wentylacja przy użyciu worków samorozprężalnych z podłączeniem do tlenu

Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Advanced Oxygen Provider.

Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

Czas trwania kursu: około 4 godziny.

Uczestnik kursu otrzymuje:
 • certyfikat DAN
 • dyplom na ścianę
 • wodoodporna torba na rzeczy z logo DAN
 • zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
 • zestaw materiałów promocyjnych DAN
 • podręcznik Advanced Oxygen Provider w wersji angielskiej i polskiej

Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem) technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

Wymagania wstępne kursu:
 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR
Po ukończeniu tego programu kursanci będą w stanie:
 • rozpoznawać oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
 • prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie przygotowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 • prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
 • obsługiwać i konserwować AED.
Program, jako jeden z niewielu, został zaaprobowany przez czołowych producentów AED

Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych DAN (Aquatic)

Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia.
Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom.
Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.
Wymagania wstępne kursu:
 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR
Podczas tego kursu uczestnicy muszą zademonstrować biegłość w następujących tematach:
 • opisać funkcje i rolę układu krążenia oraz oddechowego w organizmie człowieka
 • zidentyfikować i opisać główne czynniki wywołujące wypadki wodne
 • opisać mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej
 • zademonstrować sztuczne CPR
 • przedstawić zalecenia odnośnie udzielania pierwszej pomocy tlenowej
 • zademonstrować pierwszą pomoc oddychającemu pływakowi
 • zademonstrować pierwszą pomoc nieoddychającemu pływakowi

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie

(First Aid for Hazardous Marine Life)

Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.

Wymagania wstępne kursu:

 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR

Tematy omówione w ramach wykładu to:

 • Co to jest DAN
 • Urazy spowodowane niebezpiecznym podwodnym życiem

 • Oznaki urazów spowodowanych niebezpiecznym podwodnym życiem

 • Typy urazów spowodowanych niebezpiecznym podwodnym życiem

 • Procedury pierwszej pomocy

 • Zapobieganiem urazom spowodowanym przez niebezpieczne życie
Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:
 • Ocena bezpieczeństwa
 • Wstępna ocena z podstawową pierwszą pomocą
 • BLS z użyciem tlenu
 • Udzielanie pomocy z użyciem AED
 • Tamowanie zewnętrznego krwawienia
 • Postępowanie przy wstrząsach
 • Postępowanie przy ranach
 • Techniki miejscowego ucisku
 • Plan ratunkowy
Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries.
Certyfikat ważny jest 24 miesiące.
 
Czas trwania kursu: około 4 godziny.
Uczestnik kursu otrzymuje:
 • Certyfikat DAN
 • Dyplom na ścianę
 • Wodoodporna torba na rzeczy z logo DAN
 • Zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
 • Zestaw materiałów promocyjnych DAN
 • Podręcznik First Aid for Hazardous Marine Life Injuries w wersji angielskiej i polskiej

Badania neurologiczne dla nurków

(On-Site Neurological Assessment for Divers)

Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych, którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy). Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać badanie neurologiczne dla nurków.

Wymagania wstępne kursu:
 • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR
 • kurs DAN Oxygen Provider
Cele kursu
Kurs DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider („DAN On-Site Neuro Provider”) został stworzony aby:
 • Odświeżyć wiedzę o oznakach i symptomach urazów nurkowych
 • Ratownik był w stanie określić, kiedy wskazane jest przeprowadzenie badania neurologicznego
 • Ratownik był w stanie przeprowadzić badanie neurologiczne
Pod koniec kursu DAN On-Site Neurological Assessment for Divers uczestnicy będą w stanie:
 • Zidentyfikować objawy Zespołu Zaburzeń Dekompresyjnych (DCI)
 • Przeprowadzić wywiad medyczny oraz zebrać historię nurkowania, aby orzec, czy wskazane jest przeprowadzenie badania neurologicznego
 • Używać Tabliczki Badania Neurologicznego w celu przeprowadzenia badania neurologicznego dla nurków

Tlenowy Rebreather Medyczny

Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom, nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

Program Szkoleniowy DAN Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) jest dodatkowym etapem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs DAN Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Został on stworzony w celu nauczenia rozpoznawania urazów nurkowych, w których system MO2R będzie najbardziej efektywną metodą podawania tlenu, jak również montowania i podawania tlenu przy użyciu systemu MO2R. Użycie systemu MO2R jest korzystne dla przytomnego i oddychającego nurka, ponieważ umożliwia ciągłe dostarczanie tlenu w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. MO2R został stworzony, aby dostarczać tlen o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin.

Cele kursu
Celem kursu MO2R jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN technik używania systemu MO2R podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych.
Certyfikowani Ratownicy MO2R będą w stanie:
 • ocenić, kiedy jest zasadne użycie systemu MO2R
 • zmontować urządzenie
 • używać go razem z Zestawem Tlenowym DAN do podawania tlenu przytomnemu i oddychającemu poszkodowanemu nurkowi.

Uczestnicy kursu muszą zostać zapoznani z wskazaniami odnośnie właściwego używania i bezpiecznej obsługi MO2R. Każdy z uczestników kursu musi zademonstrować umiejętność zmontowania i używania MO2R podczas udzielania pierwszej pomocy tlenowej symulowanemu poszkodowanemu. Każdy uczestnik kursu musi być w stanie wykonać wszystkie kroki z Listy Kontrolnej Systemu MO2R.

Aby ukończyć moduł szkoleniowy MO2R w ramach programu Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych każdy z uczestników kursu musi zademonstrować biegłość  w następujących ćwiczeniach:
 • ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku i zabezpieczenie ratownika
 • montaż i obsługa Zestawu Tlenowego DAN
 • podjęcie decyzji: Kiedy użyć MO2R
 • rozpoznanie głównych części składowych systemu MO2R:
 • montaż systemu MO2R
 • używanie sytemu MO2R

Szkolenia zbiorcze DEMP i DFR

DAN Diving Emergency Medical Provider (DEMP) i DAN Diving First Responder (DFR)

Są to zbiorcze szkolenia DAN, które wszechstronnie przygotowują do niesienia pomocy w wypadkach nurkowych. Idealne dla osób, które zawodowo zajmują się nurkowaniem (Divemasterów, Asystentów Instruktorów i pracowników baz nurkowych). Kursy DEMP i DFR składają się z kilku kursów DAN.

DEMP: Pierwsza Pomoc Tlenowa + HMLI + AED

DFR: DEMP + ADV