Lets Dive – » Kursy Pierwszej Pomocy EFR

Kursy Pierwszej Pomocy EFR

Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – Emergency First Response

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej /(CPR /First Aid/CFC/AED) są zalecane dla każdego, nie tylko dla nurków. Na kursie dowiemy się jak przeprowadzić skuteczną akcję reanimacji człowieka w nagłych wypadkach.

Kurs składa się z czterech modułów:

Na szkoleniu kursanci uczą się udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Celem kursów jest łatwe opanowanie tych umiejętności poprzez naukę i ćwiczenia w niestresującym środowisku. Kursy zakładają ułatwienie uczestnikom zapamiętywania odpowiednich procedur postępowania i zachęcanie uczestników do stosowania tych procedur przy pomocy potrzebującym. Kursy EFR oparte są na tych samych podstawach medycznych i mają te same priorytety co w przypadku pomocy udzielanej przez fachowców. Szkolenia zakładają dostępność fachowej pomocy medycznej, jednakże przy kursie Pomoc w nagłych wypadkach, pomoc dalsza (pierwsza pomoc przedmedyczna) przyjmuje się, że personel medyczny jest niedostępny lub jego przybycie może się opóźnić.

Pomoc w nagłych wypadkach, wstępna pomoc (reanimacja) obejmuje większość sytuacji zagrażających życiu. Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw.

ABCD’S:

Emergency First Response

Kursy zakładają utrzymywanie umiejętności poprzez powtórki. Utrzymywanie wiedzy jest uzyskiwane poprzez uproszczenie materiału i samodzielną naukę. Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem kursu otrzymuje materiały szkoleniowe (podręcznik EFR i płytę DVD) do zapoznania i nauczenia w domu. Nauka w niestresującym środowisku i we własnym tempie jest jednym z kluczowych elementów filozofii kursu. Kursy ratownictwa medycznego powinny być prowadzone w relaksującej atmosferze i skupiać się na pozytywnych efektach pracy studentów.