Lets Dive – » Scuba Diver

Scuba Diver

Kurs ten składa się z 3 pierwszych zajęć teoretycznych, 3 pierwszych zajęć basenowych i 2 pierwszych nurkowań z kursu Open Water Diver.

Nurkowie PADI Scuba Divers otrzymują certyfikaty i są kwalifikowani do nurkowania tylko z nurkami profesjonalnymi PADI (od Divemastera i wyżej).

Ten typ certyfikacji jest idealny dla tych osób, które mają zbyt małą ilość czasu, aby ukończyć kurs OWD oraz ułatwia podjęcie (przez osoby, które z różnych powodów przerwały trening) dalszego szkolenia i ukończenia kursu OWD.

Nurkowie Scuba Divers mogą w ciągu 12 miesięcy rozpocząć dalszy trening w ramach kursu OWD, bez konieczności powtarzania wykonanego już szkolenia.

Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie pod nadzorem instruktora, max 12m

Wiek minimalny: 10 lat